Neurochirurgia

1. Guzy mózgu i kręgosłupa

Guzy mózgu są względnie rozpowszechnioną chorobą. Pojęcie guza mózgu jest bardzo nieprecyzyjne. W znaczeniu potocznym oznacza ono dla większości ludzi guz nowotworowy, który zlokalizował się wewnątrz czaszki. Z punktu widzenia neurochirurgicznego takie wyrażenie jest nieprecyzyjne...

Czytaj więcej…


2. Choroba kręgosłupa

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa jest przyczyną większości bólów kręgosłupa wszystkich odcinków. Jest to najszersze określenie obejmujące całość zmian zwyrodnieniowo-degenaracyjnych zachodzących w starzejącym się kręgosłupie. Oczywiście pojęcie starzenia się ma tu względne znaczenie...

Czytaj więcej…


3. Urazy czaskowo-mózgowe

Urazy głowy i mózgowia są szybko rosnącym problemem medycznym, jest to związane oczywiście z postępem cywilizacyjnym. Większość urazów głowy nie ma groźnego charakteru, z reguły w większości wypadków rozpoznaje się wstrząśnienie mózgu lub złamania kości czaszki...

Czytaj więcej…


4. Choroby naczyniowe mózgu

Udar mózgu jest to bardziej ogólne określenie obejmujące wszystkie nagłe zachorowania przebiegające z mniej lub bardziej trwałym uszkodzeniem mózgowia. Zasadniczo udary dzielimy na udary niedokrwienne i udary krwotoczne...

Czytaj więcej…


Copyright Adam Druszcz 2012